คลังข้อสอบอัจฉริยะทุกวิชา เฉลยข้อสอบละเอียดทุกข้อ

คลังข้อสอบอัจฉริยะ

เตรียมพร้อมทุกสนามสอบ

ทุกข้อมีเฉลยละเอียดเข้าใจง่าย

ตะลุยโจทย์ ทุกที่ ทุกเวลา

กดเพื่อเข้าสู่ระบบหรือใช้งานฟรี

จำนวนข้อสอบ (เฉลยละเอียดทุกข้อ)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาละ 600 บาท/ปี

ฟิสิกส์ 2,500 ข้อ
เคมี 1,200 ข้อ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1,100 ข้อ
ภาษาไทย 4,400 ข้อ
ภาษาอังกฤษ 5,100 ข้อ

มัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาละ 540 บาท/ปี

ม.1
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1,300 ข้อ
ภาษาไทย 1,600 ข้อ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1,900 ข้อ
ม.2
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1,600 ข้อ
ภาษาไทย 1,400 ข้อ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1,700 ข้อ
ม.3
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1,300 ข้อ
ภาษาไทย 1,300 ข้อ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1,800 ข้อ

ดาวน์โหลด VExam ได้แล้ววันนี้